Nasze realizacje

RealizacjaZleceniodawca
Wykonanie prac budowlanych dla Rozbudowy budynku Centralnej Krajalni i piaskowni Apex-Elzar Sp. Z o.o.
Remont klatki schodowej i korytarzy w części socjalnej budynku kompresorowni, Wydział Syntezy Amoniaku A-12, Obszar Produkcji NawozówANWIL S.A.
Gumowanie wewnętrzne r-gów oraz zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne DN200/8-5 szt., DN150/6Orlen Serwis S.A.
Wymiana rurociagu ługu GRP/PP Dn 300 dz. C02,P-11Lech Piast
Wykonanie remontu ściany szczytowej budynku kompresorowni CMA, Stokaż AmoniakuANWIL S.A.
P-11 C03- zmiana przebiegu r-gu zrzutowego ze zmianą średnicy na DN 25 GRPANWIL S.A.
Remont rurociągów alfacelulozy P-11ANWIL S.A.
Remont pomieszczeń sanitarnych w bud.Zakładu SaletryANWIL S.A.
Remont pomieszczenia w strażnicy z adaptacją na szatnię w ramach Bezpieczny ANWIL na Wydziale PFANWIL S.A.
Wykonanie projektów „Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku warsztatu z częścią socjalną na budynek magazynowo-warsztatowy na terenie ANWIL S.A.Orlen Serwis S.A.
Wymiana r-gu DN 300-PN-D2131001 na terenie ANWIL S.A.KUROTEC
Wykonanie remontu posadzkiPW Euro-Transchem
Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku Zakładu Saletry A-2ANWIL S.A.
Wymiana r-gów kwasu solnego w Zakładzie Produkcji Biopaliw w MalborkuVAK-POL
Wymiana stalowych barierek przy basenach neutralizacyjnych na barierki z PCW na Wydziale P-11 w Zakładzie P-1 Obszaru Tworzyw SztucznychANWIL S.A.
Remont nieczynnych wjazdów w drodze E w ramach B.A.ANWIL S.A.
Remont elewacji budynku Canwilu A-22 – usuwanie skutków wichuryANWIL S.A.
Wykonanie prac instalacyjnych z tworzyw sztucznych (PE,PPS) na instalacjach technologicznych związanych z wymianą kolumny absorbcyjnej na hali H22 na terenie ZF PolpharmaZakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
Wykonanie remontu 2 szt. Stanowisk transformatorów oraz ogrodzeń segmentowych na terenie ANWIL S.A.Apex-Elzar Sp. Z o.o.
Wykonanie remontu wykładziny chemoodpornej w zbiorniku HCL na terenie Walcowni Zimnej w ArcelorMittal Poland Oddział w KrakowiePPR Complex
Remont wykładziny chemoodpornej FRP w zbiorniku D5211A/B na terenie Zakładu PTA PKN ORLEN S.A. we WłocławkuNaftoremnont-Naftobudowa Sp. Z o.o.
Wykonanie osadników ścieków przemysłowych na terenie Zakładu Sanitec KołoZakład Robót Chemoodpornych i Ogólnobudowlanych CHEMIKOR
Wykonanie instalacji odciągowej z urządzeń zainstalowanych w hali H-29 na terenie ZF Polpharma SAZakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
Remont elewacji budynku saletry na terenie ANWIL S.A.Przedsiębiorstwo Usług Technicznych WIRCOM Spółka z o.o.
Wykonanie prac budowlanych związanych z Modernizacją Oczyszczalni Ścieków w Łomiankach.Pol Aqua S.A.
Wykonanie fundamentów pod konstrukcję wsporczą silosów na terenie Indorama Ventures Polanad Sp. Z o.o.Indorama Ventures Polanad Sp. Z o.o.
Budowa obiektu magazynowo-handlowego wraz z częścią biurową, oraz budowa 3 szt. Silosów zbożowych wraz z infrastrukturą techniczną suszarni, czyszczalni wiaty z koszem przyjęciowym w Lubieniu KujawskimElmar-Mais
Wykonanie konstrukcji stalowej, obudowy oraz posadzki dla wyparki na terenie Tymbark-MWS w Olsztynku. Tymbark-MWS Sp. Z o.o. Sp.k.
Modernizacja Pomieszczeń Biura Administracji w ANWIL S.A.ANWIL S.A.
Modernizacja Budynku Pakowni A-23Rembis Sp. Z o.o.
Remont pomieszczenia sanitarnego w budynku nr 11 na terenie Zakładu PTAOrlen Administracja Sp. Z o.o.
Demontaż istniejących rurociągów technologicznych, armatury i pomp oraz wykonanie i kompletny montaż nowych rurociągów technologicznych, pomp, armatury, podpór, i zbiornika wspomagającego samozasysanie w ramach modernizacji instalacji rozładunku kwasu solnego i ługu sodowego w Zakładzie Walcowni Zimna na terenie ArcerolMittal Poland S.A Oddział KrakówZK-REM Sp. Z o.o.
Wymiana rurociągu kwasu solnego w Zakładzie Produkcji Biopaliw w MalborkuVAK-POL&GAZ Sp. Z o.o.
Montaż ściań grodziowych oddzielających budynki paletyzacji i nowej bbagowni od budynku głównego na terenie ANWIL S.A.ANWIL S.A.
Modernizacja pomieszczeń w budynku rozdzielni elektrycznej R110 w branży budowlanej na terenie ANWIL S.A.Apex-Elzar Sp. Z o.o.
Modernizacja bram rolowanych dla potrzeb Wydziału Azotanu Amonu A22 na terenie ANWIL S.A.ANWIL S.A.
Rewitalizacja Budynku Głównego Saletry A-22 na terenie ANWIL S.A.ANWIL S.A.
Naprawa silosów produktu F-5102 (1-6) dla potrzeb ANWIL S.A.ANWIL S.A.
Naprawa wykładziny PVDF zbiornika nr 1 zrzutu awaryjnego V-100 m3 wraz z odbiorem UDT na terenie ArcelorMittal Poland, Oddział w KrakowieArcerolMittal Poland S.A.
Wykonanie remontu wykładziny chemoodpornej z PP w zbiorniku HCL na terenie Walcowni Zimnej w ArcelorMittal Poland Oddział w KrakowieArcerolMittal Poland S.A.
Montaż rurociągów serwisowych na terenie ZA PuławySTEULER-KCH Polska Sp. Z o.o.
Wykonanie prac budowlanych związanych z modernizacją linii L-3 na terenie Paroc Polska Sp. Z o.o. w TrzemesznieRembis Sp. Z o.o.
Wykonanie remontu wraz z przebudową powierzchni biurowych na potrzeby składnicy akt b budynku Zakłądu Elektrycznego dz. F13 na terenie Zakładu Produkcyjnego w PKN ORLEN S.A.Orlen Administracja Sp. Z o.o.
Wykonanie naprawy rurociągu kanalizacji przemysłowej TYMBARK OLSZTYNEKTymbark-MWS Sp. Z o.o. Sp.k.
Wykonanie rurociągu GRP DN25 między rurociągami tłoczenia pomp P1407A i P1410 na Wydziale Elektrolizy i Obróbki Chloru – P11ANWIL S.A.
Prace modernizacyjne związane z wykonaniem stołówki na Centralnej Sterowni A-1 i A-2 w Obszarze Produkcji NawozówANWIL S.A.
Gumowanie rurociągów podchlorynu DN100 i DN150ANWIL S.A.
Naprawa izolacji na kolumnach D-1403A i D-1404A zlokalizowanych na terenie Obszaru Nawozoego- Wydział Przygotowania Gazu A11ANWIL S.A.
Wykonanie Zbiornika Filtra z materiału PVDF/GFKDrM Polska Sp. z o.o.
Remont rurociągu wody PE d280, Awaryjny remont rurociągu PVCSOLVAY ADVANCED SILICAS POLAND SP. Z O.O.
Remont rurociągu podchlorynu GRP dn50 przy stanowisku załadunku autocystern.ANWIL S.A.
Przegląd i naprawa aparatów i urządzeń z wykładziną chemoodporną i z GRP na Wydziale P-11 Zakład P-1.ANWIL S.A.
Przegląd i remont wykładziny chemoodpornej w zbiorniku T-231 na Wydziale P-12 Zakład P-1.ANWIL S.A.
Wykonanie prac budowlanych i antykorozyjnych, prefabrykacja i montaż konstrukcji wsporczej wymiennika E-404.ANWIL S.A.
Wykonanie linii oparowej dla załadunku kwasu fluorokrzemowego.VAK-POL & GAZ Sp. z o.o.
Zabudowa ścian szczytowych w Węźle BB na Wydziale Saletry A-23.ANWIL S.A.
Remont rurociągów anolitu na działkach C01 i C02 na Wydziale P-11 na terenie ANWIL S.A.ANWIL S.A.
Przeniesienie pomp P148A/B na Wydziale P-11 w ANWIL S.A.ORLEN SERWIS S.A.
Remont demistera i kolumny K6602/2 na instalacji odzysku chlorowodoru na Wydziale P-22 Zakład P2 na terenie ANWIL S.A.ANWIL S.A.
Wymiana demistera i remont kolumny K6601 na instalacji VICARB na Wydziale P-22 Zakład P-2 na terenie ANWIL S.A.ANWIL S.A.
Wykonanie prac dostosowawczych podestu do potrzeb regeneracji pierścienia nośnego suszarki D-4302.ORLEN SERWIS S.A.
Remont rurociągów z tworzyw sztucznych – Stokaż Północny Wydział P-23, VICARB Wydział P-23.ANWIL S.A.
Remont rurociągu solanki GRP dn250 na Wydziale P-11.ANWIL S.A.
Wykonanie prac montażowych na potrzeby projektu Spolchemie w Usti nad Łabą, CzechyKUROTEC-POLSKA SP. Z O.O.
Wykonanie prac budowlano remonowych budynku po Energomontażu na terenie ANWIL S.A.ORLEN Serwis S.A.
Wykonanie prac ogólnobudowlanych z zakresu zadania „P-6 Odtworzenie fabryki kwasu siarkowego ETAP III/II” w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Program Modernizacji Pirometalurgii w Hucie Miedzi Głogów I”Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. Grupa KGHM
Wykonanie prac instalacyjnych z tworzyw sztucznych (PP-H, PP-EL-S) – wentylacje, na instalacjach technologicznych-wentylacyjnych w hali H22 na terenie ZF POLPHARMA, Starogard Gdański.Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
Wykonanie prac instalacyjnych z tworzyw sztucznych w hali H22 w czasie postoju remontowego na terenie ZF POLPHARMA, Starogard Gdański.Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
Wymiana okien na pompowni II Stacji Dekarbonizacji na Wydziale EG w ANWIL S.A.ANWIL S.A.
Modernizacja ogrodzenia zewnętrznego w ANWIL S.A. ANWIL S.A.
Wykonanie prac budowlanych – remont budynku ORLEN SERWIS S.A. na działce G-11 na terenie PKN ORLEN S.A. w Płocku.ORLEN SERWIS S.A.
Wykonanie punktu debigbagacji PCW i granulatów w ANWIL S.A.ANWIL S.A.
Modernizacja pomieszczeń socjalnych w budynku Zakładowej Straży Pożarnej.ANWIL S.A.
Modernizacja pomieszczeń w Centrum Administracyjnym na terenie ANWIL S.A.ANWIL S.A.
Naprawa wykładziny chemoodpornej w zbiorniku T-1202, Wydział P-11 Zakład P-1.ANWIL S.A.
Umowa ramowa na prace budowlane i instalacyjne z tworzyw sztucznychANWIL S.A.
Umowa ramowa na prace budowlanePKN ORLEN
Remont pomieszczeń w Budynku Usługowym SaletryANWIL S.A.
Wykonanie projektu oraz budowa magazynu ONOrlen KolTrans
Wykonanie osłon na elementach ruchomych transporterówANWIL S.A.
Rewitalizacja pomieszczeń biurowych w budynku socjalnym P-11ANWIL S.A.
Wykonanie zabezpieczenie przeciwzlewowego zbiornika metanoluV-401 PKN Orlen
Wykonanie kolektorów anolituKurotec Polska
Realizacja zadań postojowychZF Polpharma
Umowa ramowa na prace budowlane i instalacyjne z tworzyw sztucznychANWIL S.A.
Budowa budynku DCS na terenie PKN OrlenControltec
Wzmocnienie konstrukcji komory BassANWIL S.A.
Modernizacja Budynku Kompresorowni A-22ANWIL S.A.
Rozbiórka ramp załadunkowych RESANWIL S.A.
Wymiana rurociągów anolitu i katolituANWIL S.A.
Modernizacja stropu Budynku SaletryANWIL S.A.
Modernizacja magazynu PTA i CCGT PKN Orlen
Wymiana rurociągów zasilających V-201ANWIL S.A.

zaufało nam już wielu