Prace zrealizowano w terminie i zgodnie z warunkami umowy przy zachowaniu pełnego profesjonalizmu, zasad sztuki budowlanej oraz według obowiązujących procedur i wymagań.

Rynkowy poziom cen, sprawne i szybkie działanie, dobra jakość, wysokie kwalifikacje czynią z firmy INWEST BUD właściwego partnera w realizacji Inwestycji.

REMBIS sp. z o.o.ZOBACZ WSZYSTKO

Firma INWEST BUD należycie wywiązała się z powierzonych zadań i rzetelnie sprostała wymaganiom przedsięwzięcia inwestycyjnego…

…wykazała się dobrym przygotowaniem technicznym oraz dobrą organizacją prac…

…terminowo, zgodnie z umową oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej…

POL AQUA S.A.ZOBACZ WSZYSTKO

Prace zostały zrealizowane przez firmę INWEST BUD w krótkim okresie, co zasługuje na szczególne uznanie, biorąc pod uwagę złożoność inwestycji…

Polecamy firmę INWEST BUD jako rzetelnego i sprawdzonego wykonawcę.

Apex Elzar Sp. z o.o.ZOBACZ WSZYSTKO

Firma INWEST BUD powierzony zakres robót wykonała zgodnie z dokumentacją i warunkami umownymi na dobrym poziomie technicznym i jakościowym…

Polecamy firmę INWEST BUD jako wiarygodnego, sprawdzonego wykonawcę robót budowlanych, którego cechuje dobre przygotowanie organizacyjne i techniczne oraz terminowość…

Indorama Ventures Poland Sp. z o.o.ZOBACZ WSZYSTKO

…firma wykazała się sumiennością i fachowością, wykonując prace z należytą starannością…

…posiada zaplecze techniczne oraz doświadczoną kadrę, co gwarantuje wysoką jakość i terminowość…

Powyższe upoważnia nas do polecenia firmy INWEST BUD jako sprawdzonego, rzetelnego i solidnego Wykonawcę.

ZK-REM Sp. z o.o.ZOBACZ WSZYSTKO

Firma INWEST BUD w trakcie realizacji Inwestycji wykazała się bardzo dużym zaangażowaniem, sprawnością organizacyjną, wykonując prace zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, sztuką budowlaną…

Polecamy firmę INWEST BUD jako rzetelnego i sprawdzonego wykonawcę.

STEULER-KCH Polska Sp. z o.o.ZOBACZ WSZYSTKO

Firma INWEST BUD wykazała się dobrą organizacją robót i profesjonalnym wykonawstwem.

Prace zostały wykonane z należytą starannością, terminowo, zgodnie z umową ramową oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

TYMBARK-MWS Sp. z o.o. Sp. k.ZOBACZ WSZYSTKO

Wszelkie prace prowadzone były systematycznie i dokładnie.

Firma INWEST BUD dała się poznać jako solidny i profesjonalny partner.

Rekomendujemy współpracę z firmą INWEST BUD, jako firmą wykazującą się rzetelnością, wysokimi kompetencjami, nienaganną jakością oraz terminowością…

VAK-POL&GAZ Sp. z o.o.ZOBACZ WSZYSTKO
 • REMBIS sp. z o.o.

  Modernizacja budynku pakowni saletry A23 w ANWIL S.A. we Włocławku

  Zakres prac: prace montażowe zabezpieczenia stropów, skucie stropów, prefabrykacja i montaż konstrukcji stalowej stropu, wykonanie stropu, płytki PKK stropu; montaż rusztowań, demontaż blach elewacji i płyt żelbetowych ściennych, prefabrykacja i montaż konstrukcji stalowej, montaż okien, montaż obudowy wraz z obróbkami.

 • POL AQUA S.A.

  Wykonanie prac budowlanych związanych z Modernizacją Oczyszczalni Ścieków w Łomiankach.

  Realizacja  prac budowlanych w zakresie zadania inwestycyjnego Modernizacja Oczyszczelnie Ścieków w Łomiankach dla POL-AQUA obejmowała wykonanie prac ogólnobudowlanych dla placu składowiska osadu, budynku administracyjnego,ocieplenie ścian reaktora Carrousel oraz ogrodzenie.

 • Apex Elzar Sp. z o.o.

  Modernizacja pomieszczeń w budynku rozdzielni elektrycznej R110 w branży budowlanej na terenie ANWIL S.A.

  Zakres prac budowlanych wykonanych dla firmy Apex-Elzar Sp. Z o.o. obejmował wykonanie modernizacji pomieszczeń socjalnych, sanitarnych oraz pomieszczeń sterowni i serwerowni wraz z wykonaniem kompletnej stolarki okiennej i drzwiowej. Prace realizowane na terenie ANWIL S.A.

 • Indorama Ventures Poland Sp. z o.o.

  Wykonanie fundamentów pod konstrukcję wsporczą silosów na terenie Indorama Ventures Polanad Sp. Z o.o.

  Wykonanie fundamentów dla nowych silosów PCS-5 i ACS-14 w ramach realizacji projektu DBN media na terenie INDORAMA VENTURES POLAND SP. Z o.o we Włocławku.

 • ZK-REM Sp. z o.o.

  Demontaż istniejących rurociągów technologicznych, armatury i pomp oraz wykonanie i kompletny montaż nowych rurociągów technologicznych, pomp, armatury, podpór, i zbiornika wspomagającego samozasysanie w ramach modernizacji instalacji rozładunku kwasu solnego i ługu sodowego w Zakładzie Walcowni Zimna na terenie ArcerolMittal Poland S.A Oddział Kraków

  Prace wykonane w ramach modernizacji instalacji rozładunku HCL i NaOH w Zakładzie Walcowni Zimna na terenie ArcelorMittal S.A. Oddział Kraków, w swoim zakresie obejmowały montaż rurociągów technologicznych PE, PP i preizolowanych wraz z przynależną armaturą, montaż pomp oraz montaż zbiornika wspomagającego samozasysanie.

 • STEULER-KCH Polska Sp. z o.o.

  Montaż rurociągów i elementów z PP i GRP.

  Prace polegające na montażu rurociagów i elementów z PP i GRP na terenie Zakładów Azotowych Puławy.

 • TYMBARK-MWS Sp. z o.o. Sp. k.

  Wykonanie konstrukcji stalowej, obudowy oraz posadzki dla wyparki na terenie Tymbark-MWS w Olsztynku.

  Prace realizowane na terenie TYMBARK-MWS w Olsztynku, Producenta Soków i Napojów, w swym zakresie obejmowały wykonanie konstrukcji stalowej, obudowy oraz posadzki zgodnie z założeniami projektowymi.

 • VAK-POL&GAZ Sp. z o.o.

  Wymiana rurociągu kwasu solnego w Zakładzie Produkcji Biopaliw w Malborku.

  Prace zrealizowane dla VAK-POL&GAZ Sp. Z o.o, polegające na montażu nowych rurociągów PE wraz z armaturą.