Posiadamy wszelkie potrzebne uprawnienia i certyfikaty.